לימודי הגמרא הם פרט אחד ממכלול יהודי. אנחנו רוצים שהילדים שלנו ימשיכו, שהתורה תהיה חקוקה בהם, שדבר ד' יחיה אותם. שירגישו שגשוג ופריחה בעולמם

יראת שמים בדור שלנו נעשתה למאתגרת יותר משום שהקיומיות – האחריות לחיים עצמם והרצון להיות מחוברים לעולם, הולכים ומקבלים מקום משמעותי בתמונת העולם שלנו

דבר זה עלול  לשים את התורה במקום מישני - כמה שנותן אולי השראה לחיים, אבל לא מה

שנותן את הערך לחיים עצמם

כריכה אגלטל8.jpg

אח"י חוקרת את נושא הנשירה מעולם התורה. אנחנו מחויבים להעמיק את המבט לשורשים ולהציע פתרונות 

הרב אהרון אגל-טל בספרו "להגיד לאדם ישרו – אנושיות כמבוא לתורה"  סולל דרך המתחילה מקומת האדם, מהצורך הקיומי הפשוט ומתוך אותה תודעה קיומית לבקש את אלוקים 

 

אנו מצרפים לנרשמים כאן את פרק המבוא ומזמינים לפנות בכל שאלה לרב אהרון  אגל-טל  

 aaron@achay.org.il   :מייל   

 

!הרשמו כאן לקבלת פרק מן הספר כעת ולהתעדכנות בתובנות שהולכות ונאספות מן השטח

הרשמה 

תודה על ההרשמתך!