ספר זה נכתב כמענה לסימנים של משבר רוחני שקיים בחלקים גדולים של הציבור הדתי לאומי לסוגיו. תכליתו לנסות לברר את יחסה של היהדות האורתודוקסית שבליבתה מחויבות בלתי מתפשרת לחיי תורה ומצוות, לחיים עכשוויים ואחראיים בכל תחום.

 

החיבור מניח את היושר והאנושיות כמבוא הכרחי לתורה, שרק על גבם יתייצב עולם רוחני שיעמוד מול לחצים תרבותיים זרים.

להגיד לאדם ישרו

ספרו החדש של הרב אהרון אגל-טל מוצע כעת למכירה. מוזמנים לרכוש וללמוד איך שפה אנושית בריאה מעצימה חיי תורה מאוזנים.

[הסרטון הופק לקמפיין הדסטרט שהסתיים בהצלחה]