האם אתה חושב שמשבר הדתלש"ים איננו גזירה משמים

ואתה מאמין שאפשר לעשות אחרת?

האם אתה סבור שלמחנך השפעה רבה על דמותו העתידית של בוגר המערכת?
האם אתה מרגיש שתפקידך הוא יותר מחנך מאשר מורה?

אם אתה שואף להיות דמות ומקור השראה
עבור התלמידים שלך
מקומך איתנו!

מחצבים

הקמת צוות משימה לבניין הרוח

חזון תוכנית "מחצבים"

אנחנו מבקשים לגעת במחצב שממנו חוצבנו כעם.

לחשוף את החלקים העמוקים – והלא תמיד מודעים – של עם ישראל;
לחבר את בני הדור הצעיר לשרשרת הדורות מתוך זיקה עמוקה למסורת ישראל סבא, פשוטו כמשמעו. מתוך כבוד וחיבה עמוקה למורשתם של הדורות הקודמים אנחנו מביטים קדימה, אל מגמות העתיד של דורות תחיית עם ישראל בארצו. לגדל ולחנך דור של אנשים יראי שמים, גדולים וישרים ההולכים ומממשים את חזון אבותינו הקדושים אשר יראתם קודמת לחכמתם ומתוך כך פועלים בכל מרחבי החיים.
מקיימים ממשק שלם ואידיאלי של חיבור בין תורה לחיים, בין קיום למשמעות ובין קודש לחול, סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמימה.

לשם העמקת החשיבה לקראת מילוי המשימה החינוכית הגדולה הזו אנחנו מגבשים צוותים של מחנכים ומחנכות בעלי חזון ויכולת מנהיגות, שסוגיית החינוך לאמונה וליראת שמים בוערת בקרבם. יחד נלבן את הסוגיות החינוכיות הבוערות כדי למצוא פתרונות ודרכים עדכניות ומתאימות להצמחת הדור הצעיר, וכל זאת בתיאום ובשיתוף עם הוועדה המייעצת, שהיא ההנהגה הרוחנית והחינוכית של התוכנית.
דור כזה בכוחו להוביל את החברה הישראלית מאוחדת לעבר ייעודה הנבואי וההיסטורי בתהליך צמיחת גאולתנו.

להרשמה ומעבר לשאלון קבלה לתוכנית

הרקע

אנחנו מצויים בעיצומו של משבר לאומי עמוק סביב שאלת הזהות והייעוד של העם והמדינה.
המשבר הזה הוא בעצם זעקה עמוקה שמבקשת בירור אמתי שבמרכזו הבנת מערכת היחסים האידיאלית והמתוקנת בין קיומיות למשמעות, ובין הפרט והכלל. ציבורים רחבים מבקשים לחזק את זיקתם למסורת ומגלים כבוד וחיבה הולכת וגוברת לאומה וליהדות.

ככל שתהליכי בירור הזהות יהיו מדיוקים בקרב שכבת המחנכים – כך היא תונחל למתחנכים ולדור העתיד של מדינת ישראל.

מטרות התוכנית

הכשרה מעוררת השראה

תכנית מחצבים הינה מענה אסטרטגי לאתגר הלאומי של עיצוב הזהות היהודית-מקורית של מדינת ישראל.
המענה האסטרטגי מבוסס על מהלך של 'השפעה על משפיעים' בשני קוים מקבילים:

num-05
תנועת מלקחיים במקביל מול גורמים ברמה הלאומית של מנהיגים, אנשי רוח ומוסדות ממשלתיים ועל שכבת המחנכים ואנשי השטח.
num-06
עבודה מן הפנים אל החוץ, יצירת מהלך עומק משמעותי בבחינת לחזק את המחוזקים שיהווה מודל ועוגן בריא למעגלי השפעה הולכים ומתרחבים.
כדי להוביל את התהליך אנו מבקשים ליצור שכבה רחבה של מחנכים ומחנכות יראי שמים, חדורי תודעת שליחות ובעלי משנה סדורה שיהוו דמויות מופת וינחילו לדור הצעיר זהות יהודית שלימה, איתנה ומאתגרת. שבכוחה להצמיח דור חסין בפני אתגרי התרבות ובעל עמוד שדרה רוחני זקוף, ואשר ימנף את האתגרים הללו לפעולות משמעותיות שייצרו תהודה והשפעה רחבה.

דור כזה יוכל לחבר את כל חלקי החברה בישראל לחזון משותף של זהות יהודית מקורית, שורשית ועדכנית.

האם אתה רואה את משימת החינוך כשליחות חייך?
מקומך איתנו!

אודות התוכנית

מחצבים - שינוי תודעה אסטרטגי

מחצבים היא תכנית ליווי הכשרה והעצמה ומיועדת לנציגות איכותית של מחנכים ומחנכות שיוכשרו להפגיש את הנוער עם 'אומר החיים' השלם והמקורי של התורה ולהנחיל יראת שמים טהורה מתוך זיכוך הזהות הדתית לאומית.

תוכנית ההכשרה מבוססת על למידה משמעותית ובירור מתמיד בין תאוריה למציאות בעזרת בירור ערכי וזהותי תוך הקניית כלים מקצועיים, התוכנית מונחית על ידי ההנהגה הרוחנית והחינוכית.

התוכנית תעסוק בשלוש רמות

להרים את הרוח

לפגוש דמויות ותכנים בגובה רוחני מפי גדולי הרוח של הדור שיצמיחו את הקומה הרוחנית של המחנכים עצמם

ליבון סוגיות השעה

אפיון האתגרים המשחרים לפתחנו ולמידת דרכי ההתמודדות עם סוגיות רוחניות ותרבותיות

הקניית כלים

מעולם הנפש, הנחיית קבוצות, כלי חשיבה וניתוח, כלים אסטרטגיים

התוכנית כוללת

מפגשים אלו והחשיפה לאתגרים ולהזדמנויות יחד עם שיח מתמיד ופורה של למידת עמיתים,
יוצרים ידע ודרכי חשיבה חדשות ומבט מעמיק על אתגרי החינוך העדכניים.

קבוצת איכות, שיתוף, לימוד מעמיק, ייקור המחנך, יצירת קהילה והובלת שינוי

120 שעות

20 מפגשים

דמויות מעוררות השראה

המפגשים מחולקים למפגש עם הנושא באמצעות דמויות מעוררות השראה והקניית ידע איכותי מהמעלה הראשונה.
עיבוד וליבון משותף של הסוגיות בעקבות אותם המפגשים.

תנאי קבלה

  • לימוד תורני של שש שנים לפחות
  • ניסיון חינוכי של לפחות 5 שנים
  • בעל ניסיון ניהולי/ תפקיד רוחב במוסד חינוכי

שלבי המיון

שלב א' – שאלון הרשמה מקוון + מכתבי המלצה
שלב ב' – יום הערכה הכולל סדנת מיון
שלב ג' – ראיון אישי

מלגה מכובדת תוענק למתאימים

האם אתה רואה את משימת החינוך כשליחות חייך?
מקומך איתנו!

דילוג לתוכן